תרגיל הנר

  • ישיבה נוחה בחדר חשוך.
  • נתבונן בריכוז מכסימלי בלהבת הנר הדלוקה מולנו.
  • בעיניים פקוחות ניקח 3 נשימות נכונות ועמוקות, נרגיע נשימה.
  • נאמר לעצמנו: "כל הגוף רפוי, כל הגוף רפוי, כל הגוף רפוי".
  • נתמקד במרכז להבת הנר מבלי למצמץ בעיניים.
  • לאחר המצמוץ הראשון, נשאיר את העיניים עצומות, נמקד בעיני רוחנו את להבת הנר לנקודה שבין גבות העיניים.
  • נישאר במצב רוגע עד 7 דקות.באיטיות ובעדינות נעורר את הגוף.
  • נפקח עיניים.