מהטמה גנדי

 • הגוף הוא רק אמצעי שדרכו הנשמה מבטאת את עצמה.
 •  באמצעות הגוף הפיזי הנשמה מתנסה במגוון של הנאות וסבל שהם תוצאות פעולתה.
 • הגוף אינו חשוב כמו הנשמה והוא נולד ונועד למות במוקדם או במאוחר. מי שמבין זאת הוא מלומד אמיתי ואינו סובל עוד ממכאובי הגוף.
 • השומר את חושיו בשליטה מלאה ובריכוז גבוה – וממקד את תודעתו באלוהים – הוא אדם בעל תבונה יציבה.
 • מעשי האדם בחייו מכתיבים את לידתו הבאה.
 •  ביוגה טמונה האמונה כי אדם החי בפשטות, בצניעות ובטוהר יזכה ככל הנראה לחיים טובים וארוכים.
 • הפעילות האידיאלית היא זו המחזקת הן את הגוף והן את הנפש. רק היא מסוגלת לשמור על בריאות אמיתית.
 • הפעולה חיונית לנטיות האינסטינקטיביות של טבע האדם לא פחות מן המחשבה עליהן.
 •  חובה עלינו להעניק לגופנו את הטיפול הראוי. אלוהים הפקיד אותו בידנו, ועלינו לשמרו בקפידה.
 •  תשוקתנו לפעילות גופנית חייבת להיות כה עזה עד שלעולם לא נוותר על הזדמנות כלשהי לבצעה.
 •  מחשבות לו לאדם, ואלוהים מגשימן על פי דרכו ותפיסתו.
 •  פיתוח המחשבה חייב להיות נשלט בידי הלב.
 •  כאשר אנו נוכחים לדעת שטעינו בדרכנו, חובה עלינו לשוב על עקבותינו ולהתחיל שוב, בדרך הנכונה.
 •  החלש לעולם אינו יכול לסלוח; סליחה היא תכונתו של החזק.
 •  רכישת רוח הבלגה היא העוצמה הנעלה ביותר, משום שהיא ביטויה העליון של רוח האדם.
 •  תפילה – כאשר היא מובנת ונישאת כהלכה – היא האמצעי היעיל ביותר לפעולה.
 • אהבה היא לאמיתו של דבר הצורה הנעלה ביותר של אי-אלימות.
 • אי-אלימות היא הימנעות מגרימת צער לכל יצור, בין לגופו ובין לנפשו.
 • אלוהים אינו אוהב או שונא איש, גם אם נראה כך.
 • האמת לעולם אינה פוגעת בצודק.
 • אין אדם יכול לעשות את הטוב במחוז חיים אחד בעודו עוסק בעשיית רע במחוז אחר שלהם. החיים הם שלמות אחת שאינה ניתנת לחלוקה.
 • מי שמקריב את חייו במלחמה צודקת למען רעיון נשגב, מתעלה לרמת חיים גבוהה יותר.