שונות

 • האדם קוצר את מה שהוא זורע.
 • הכול צפוי והרשות נתונה.
  (מסכת אבות)
 • ואהבת לרעך כמוך.
  (ספר "ויקרא") 
 • צדיק ורע לו...רשע וטוב לו...
  (גמרא ברכות) 
 • דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון.
  (מסכת אבות) 
 • עשה את חובתך או את עבודתך ואל תצפה לפירות ממעשיך.
  (סוואמי שיבננדה)
   
 • איש יוגה אמיתי מתייחס לכל הדתות הקיימות באופן שבו הוא רוצה שיתייחסו לדתו: בכבוד, בהערכה ובאהבה הראויה. אין דת אחת מעל דת אחרת.
  (סוואמי וישנו דיבננדה)
 • גרם אחד של תרגול שווה לטון אחד של תאוריה.
  (סוואמי שיבננדה) 
 • באמצעות מדיטציה נלמד לשלוט באגו: האויב שלנו, נלמד להכיר בערך האמיתי שלנו.
  (סוואמי שיבננדה) 
 • האמת היא אחת, נעדרת שינוי, עומדת לעד. היא הכול, והכול בה. היא היש והיא האין, המותנה ביש. היא האהבה הטהורה והאושר שאין בו רבב, היא החירות המוחלטת.
  (שלמה קאלו)