בהגודגיטה

 • יוגה היא אמצעי ולא מטרה; בעבור כל אדם המתרגל אותה, תכליתה איזון נפשי מושלם לצורך שליטה בחושים.
 • יוגה היא מיקוד ההכרה באלוהים על ידי ריסון החושים ושליטה בהם, והיא מושגת על ידי תרגול התודעה.
 • יוגה היא תהליך של חיבור עם כוח עליון והבנה רוחנית עליונה.
 • בראש היררכיית התפקודים הגופניים והרוחניים של האדם נמצאת הנשמה.
 • הנשמה השוכנת בגוף אינה יוצרת פעולות ואינה אחראית לתוצאותיהן – זאת מבצע האדם באמצעות הגוף הפיזי.
 • הנשמה הרוחנית אינה משתנה לעולם. בסופו של דבר, במוות, היא עוברת לגוף אחר, ומובטחים לה לידה נוספת וגוף נוסף.
 • הנשמה נמצאת בכל היסודות: באדמה, במים, באוויר ובאש.
 • לאדם שאינו מחובר לתודעה העליונה לא תיתכן שלווה, וכיצד ייתכן אושר ללא שלווה?
 • הנשמה הרוחנית נחווית בגוף כתודעה.
 • בכל גוף קיימת נשמה ייחודית אחת ובלעדית, וסימן ההיכר שלה הוא תודעה ייחודית.
 • המחשבה היא פונקציה של התודעה. כשהגוף בריא, התודעה וכלל החושים פועלים בהרמוניה מושלמת.
 • מדיטציה מושגת על ידי מיקוד ההכרה באור הפנימי שהוא מעבר לחושים – או על ידי תרגילי התבוננות באובייקט מסוים או על ידי מיקוד ההכרה בחוויה חלומית.
 • ההבדל בין גוף ורוח: הגוף מעצם טבעו משתנה תמיד, צומח ומזדקן; ואילו הנשמה הרוחנית נשארת זהה ובלתי משתנה למרות השינויים בגוף: הנשמה היא נצחית.
 • השלווה שבתודעה נגלית מעצמה, ומקורה בתרגול מתמיד של החושים.
 • יוגי נבחן ביכולתו לשלוט בחושיו ולא להיות להם עבד.
 • יוגי חייב לדעת לרסן את חושיו במלוא העוצמה – רק כך ישיג תודעה יציבה.
 • היוגי לומד להשתמש בחושיו למען שירות האל ולא למען סיפוקו האישי.