ביבלוגרפיה

אבן שושן, א., המילון העברי המרוכז, 1987, המילון החדש.
ברג, הרב., הפתח לחכמת הקבלה, 1996, קבלה.
גרוס, הרב, אבות הדורות, 1976, יבנה.
דיבננדה, סואמי, מדריך למורי יוגה שיבננדה, 1969, ואל מורין, קנדה.
דיבננדה, סואמי, ספר היוגה השלם, 1996, רשפים.
הברית החדשה, 1995, כתבי קודש.
ואן פרוג, ג., לאחות את השבר, 2001, מטר.
ויגודזקי, א., יוגה לאוכלוסיות מיוחדות, 1999, איתן.
ויגודזקי, א., יוגה, איחוד ואיזון, 1998, איתן.
סטל, ט., ספר החוכמה של גנדי, 1996, גל.
פרבהופאדה, סואמי, בהגוד גיתא כמות שהיא, ספרי בהקתיודנתה.
קאלו, ש., בהגודגיתה, 1988, דעת.
קאלו, ש., חירות והדרך אליה, 1981, דעת.
קאלו, ש., מפי בודהה, 1981, דעת.
קינג, ל. מ., יש לי חלום, 1969, וושינגטון.
תיאודור, א., הודו מסע אל הנשמה, 1999, נעם גלעד.
תיאודור, א., הבהגווד גיטא, 2002, כרמל.