קשר בין האדם לבין הנשמה הרוחנית

  • כשם שהנשמה הרוחנית מסוגלת ליצור קשר עם האדם בעולם הגשמי, כך האדם יכול ליצור קשר עם הנשמה הרוחנית.
  • בתקופה הראשונה שלאחר המוות לא מומלץ לנסות ולתקשר עם הנשמה האהובה מאחר שנדרש פרק זמן סביר של פרידה ושל אבל. בתקופה זו, הנשמה הרוחנית והאדם צוברים כוחות נפש ואנרגיה מחודשים וחוזרים לתפקד בעולם הרוחני או בעולם הגשמי.
  • כשאדם מרגיש אינטואיטיבית שהוא מוכן גופנית ונפשית, הוא יכול לנסות ליצור קשר עם הנשמה האהובה שהלכה לעולמה – עליו להיות מוכן לכך מבחינה רוחנית.
  • הבסיס לקשר בין האדם ובין הנשמה הרוחנית מושתת על אהבה טהורה ונובע מתוך מטרה ברורה, היכולה להיות: פרידה, ייעוץ, בקשה, עדכון וכדומה.

קיימות דרכים שונות ליצור קשר עם הנשמה הרוחנית:
תרגילי נשימה
תרגילי הרפיה
תרגול מדיטציה
שירה, תפילה ואמירת מנטרות

אדם בעל שלמות רוחנית מתייחס לכל איש ואישה באשר הם ללא קשר למינם, למוצאם, לצבע עורם, לדתם, למעמדם ולנטיותיהם.

אדם זה מתייחס אל כל אדם באופן שבו הוא חפץ שיתייחסו אליו – בכבוד, בהערכה ובאהבה הראויה.
אין אדם אחד הנמצא מעל אדם אחר.