תפקיד נשמת העל בגוף האדם

  • נשמת העל מתקיימת רק בגוף פיזי אחד.
  • כאשר נשמת העל מתחברת לגוף הגשמי היא מאבדת את עצמאותה ומשתעבדת בכבלים סמויים לחיים הארציים. לרוב קורה הדבר בגלל האני –האגו.
  • במצב זה, נשמת העל כבולה אל האגו ולהכרה שאליה בחרה להתחבר – לטוב ולרע; ונעשית חלק בלתי נפרד מהגוף הגשמי.
  • תפקיד נשמת העל בגוף הפיזי הוא להיות עדה למחשבות ולמעשים של ההכרה שאליה היא מחוברת. היא השופטת והיא המוציאה לפועל של כל מחשבות האדם ומעשיו.
  • נשמת העל מחייבת את ההכרה לשלם על מעשיה בגלגול הנוכחי ולעתים לשלם גם על מעשים מגלגולים קודמים – ובמקביל לתקן את דרכיה באמצעות מעשי האדם שהיא קשורה אליו בהווה.
  • נשמת העל מספחת אליה את המטען הקארמתי החדש שהיא צוברת בכל גלגול.
  • נשמת העל שבה להיות נשמה רוחנית ועצמאית ברגע שהיא עוזבת את הגוף הפיזי.