התודעה-מיקום נשמת העל בגוף האדם

  • התודעה היא מיזוג בין יכולת ההכרה ובין נשמת העל, ושילובן.
  • נשמת העל נמצאת בתודעת האדם ונחווית בגוף כאנרגיה רוחנית.
  • תודעה עליונה מתקיימת באדם בעל שלמות רוחנית שהכרתו צלולה ויציבה וחשיבתו טהורה.
  • ההכרה מביאה עמה את סך כל המושגים, התחושות, החוויות, הרגשות והמחשבות של האדם, ואילו נשמת העל מביאה עמה את המטען הקארמתי שלה.
  • ההכרה ונשמת העל יוצרות יחד אנרגיה חדשה המכונה תודעה, וזו מאצילה מכוחה לכל תא ותא בגוף האדם.