האני - האגו

  • האגו הוא המכשול העיקרי של האדם בדרכו להגשמה רוחנית. האגו הוא התודעה האישית הסובייקטיבית של כל אדם. נשמת העל כבולה לעולם הארצי בגוף הפיזי דרך האני – האגו שבהכרת האדם.
  • לאגו תפקיד דומיננטי בקשר שבין נשמת העל והגוף הגשמי. האגו מסוגל להטעות ולבלבל את נשמת העל ובכך נשמת העל מאבדת את מקור צמיחתה ועלולה אף לא להגיע לשלמות רוחנית.
  • במצב זה, נשמת העל "שוכחת" שהִנה בבסיסה נשמה רוחנית נצחית ואלוהית, ומתחילה לפעול תחת השפעת האגו, המושך אותה לעבר צרכיו של הגוף הפיזי.
  • כתוצאה מכך, נשמת העל מאבדת מן הרוחניות שלה ונמשכת לחומריות בעולם הגשמי. העולם החומרי טומן בחובו פיתויים ובתוך כך משפיע על נשמת העל, עד שהיא בטוחה שהעיקר הוא החומר והטפל הוא הרוח.