הכרת על (אינטואיציה)

  • הכרת העל היא החוט המקשר בין ההכרה ובין נשמת העל הממוקמת בתודעת האדם.
  • זוהי תפיסה ישירה או ידע מיידי שלא קדם לו כל תהליך הגיוני: הבנה מיידית של דברים, ללא עיון ושיקול דעת, מתוך השראה.
  • אינטואיציה עומדת תמיד מעל לאינטלקט (שכל והיגיון), כלומר היא מעל להכרה המודעת ומעל לתת-מודע.
  • לאינטואיציה תפקיד עיקרי – להשפיע על ההכרה המודעת (אינטלקט) באמצעות משיכתה כלפי מעלה, ובתוך כך להעצימהּ.
  • האינטואיציה מתפתחת גם כדי ליצור איזון ראוי בין כל מרכיבי ההכרה ולחבר ביניהם – ובכך להגיע לשלמות רוחנית.