הכרה מודעת - אינטלקט (הגיון ושכל)

  • ההכרה המודעת שולטת בתת ההכרה ומכוונת אותה.
  • היא אחראית לתפקוד הלוגי (שכל והיגיון), לכוח השפיטה והבינה, וכן לאינטלקט וליצירתיות.
  • ההכרה המודעת היא הגורם הדומיננטי לקיום האני – האגו. כשלעצמה, אין לה קיום, ומעבר לחייה הארציים בגוף הפיזי, היא מאבדת את משמעותה.