תת הכרה (אינסטינקטים)

  • תת-ההכרה משמשת מרתף אשר צפונים בו זיכרונות, חוויות ומעשים מן העבר הקרוב והרחוק של האדם.
  • תת-ההכרה מכילה את הרגשות, המאוויים, התאוות והיצרים של האדם.
  • היא אחראית על המערכות הבלתי רצוניות בגוף וכן על פעולות התגוננות ושמירה על הקיום הבסיסי של האדם.
  • תת-ההכרה משפיעה על ההכרה המודעת (האינטלקט) ושואבת אותה כלפיה. כתוצאה מכך, ההכרה המודעת מתרחקת מהכרת העל.
  • בנוסף מכילה תת-ההכרה מידע שאין בו שכל והיגיון. כך לדוגמה, אדם חווה אירוע טראומטי ומעביר אותו לתת-ההכרה, מאחר שבהכרה המודעת אינו מסוגל להתמודד עם החוויה הקשה באותה העת.
  • תת-ההכרה מושפעת לא רק מחוויות ומעשים בגלגול הנוכחי. היא מושפעת גם מחוויות מגלגולים קודמים המאוחסנות בה אף הן – באמצעות התודעה.