איחוד הגוף וההכרה (יוגה)

  • פירוש המילה יוגה: איחוד, איזון וחיבור.
  • על האדם מוטל להגיע לחיבור ואיחוד של הגוף ונשמת העל, וליצירת איזון ביניהם – דרך ההכרה. זוהי השלמות הרוחנית.

שלמות רוחנית היא:
הכרה צלולה ויציבה
תודעה עליונה
חשיבה טהורה

  • כדי להבין את החיבור בין הכרה, חשיבה ותודעה, נציג דימוי מן הטבע, שבו ההכרה היא ים, החשיבה היא גלים וקרקעית הים היא התודעה.
  • כאשר מחשבותיו והכרתו של האדם דוממות (בהכרה צלולה ויציבה), ה"ים" צלול ורגוע, ובתוך כך אפשר לראות את קרקעיתו ואת המשתקף בתוכו.
  • כאשר האדם שולט במחשבותיו (בהכרה שקטה ורגועה) הדבר דומה לגלים שקטים, נעימים ומלטפים.
  • כאשר האדם אינו שולט במחשבותיו – והן מבולבלות, טרודות וסוערות (במתח, לחץ וחרדה) – ה"ים" סוער, חשוך ומסוכן והגלים גבוהים, גועשים ומפחידים.
  • היחס בין ההכרה לחשיבה קובע את רמת התודעה.
  • לפיכך, כאשר האדם שולט במחשבותיו ומשקיט אותן, רמת התודעה שלו בשיאה, הים (ההכרה) צלול ורגוע ומימיו כחולים וחלקים; במצב זה אפשר לצפות בקרקעיתו ולרוות משלוותו ומכוחו. כך גם התודעה העליונה ביחס להכרה.