קארמה

  • מקורה של המילה קארמה בסנסקריט (השפה ההודית הקדומה), ומשמעותה: פעולה, עשייה. קארמה היא חוק טבע אוניברסלי, שלפיו, לכל פעולה תגובה מיידית או מאוחרת. לכל תגובה יש סיבה, ובמוקדם או במאוחר – לכל סיבה יש תוצאה. אין מקריות בטבע: דברים אינם מתרחשים במקרה או במזל, וכך גם מעשים.
  • קארמה היא החוט המקשר בין הנשמה הרוחנית ובין הגוף הגשמי.
  • מחד גיסא, יש מטען קארמתי שהנשמה הרוחנית נושאת מגלגולים קודמים (בעקבות מחשבות, פעולות ומעשים) אל האדם שאליו בחרה להתגלגל: זהו הגורל שהאדם נושא עמו מעברו.
  • מאידך גיסא, אותו אדם – בהווייתו הגשמית – יוצר, פועל ועושה באמצעות הכרתו ותודעתו, מתוך בחירה ורצון חופשי – ללא כפייה או תחושת חובה.
  • שילוב שני מרכיבים אלה וחיבורם הופך את הקארמה לפעילה, וזהו הבסיס הקארמתי של הנשמה בגלגול הבא.
  • כל מעשה של האדם גורר תוצאות או תגובות, אשר חלקן מיידיות וחלקן מתרחשות בגלגולים מאוחרים יותר.
  • לכל אדם יש אפשרות לתקן את שגיאותיו – באשר לכל מעשה או פעולה שעשה בחייו הארציים – וזאת באמצעות תודעתו; ככל שיקדים לעשות זאת, כן ייטב.
  • כל מעשיו של האדם מלווים בתגובה, לטוב או לרע.
  • ככל שתודעת האדם מרבה במעשים ופעולות חיוביים, כך הקארמה מתקדמת, ובעקבותיה מתפתחת גם תודעתו של אותו אדם (שהיא גם מקום משכנה של נשמת העל). 
  •  הקארמה אינה גורל עיוור ומוחלט (פטליזם), והאדם יכול להשפיע על גורלו על ידי רצון ובחירה חופשית.