הנשמה הרוחנית בוחרת גוף

  • כל נשמה רוחנית נושאת עמה מטען קארמתי מגלגולים קודמים; ומטען זה מלווה אותה בכל שלבי התפתחותה הרוחנית. בכל גלגול מתווספות סך כל המחשבות והפעולות של הנשמה למטען הקארמתי הקודם שהיה לה.
  • ההחלטה לשוב ולהתחבר לגוף הפיזי היא החלטה הנתונה לבחירה אישית של כל אחת מן הנשמות הרוחניות. תפקיד המדריכים הרוחניים (המלאכים) הוא לייעץ, לכוון ולהדריך את הנשמות הרוחניות באשר לגוף הפיזי המתאים להן בעולם הארצי.
  • לא פעם קורה שנשמה רוחנית בוחרת להתחבר לגוף הקשור בצורה זו או אחרת לקבוצת נשמות מעברה.
  • לעולם נשמה רוחנית אינה מתחברת לגוף פיזי כדי לרדת רמה בעולמה הרוחני, פרט לנשמות תועות, אשר עקב מעמדן, כושר השיפוט שלהן ירוד, והן שבות לעולם הגשמי לפני שהספיקו להתחבר אל אוקיינוס הנשמות הרוחניות.
  • נשמה רוחנית מתחברת לגוף פיזי במטרה לתקן ולהתקדם, והיא שואפת להגיע לרמה גבוהה יותר של התפתחות בעת עזיבתה את הגוף. היא עושה זאת באמצעות המטען הקארמתי החדש שנוצר באמצעות הגוף הפיזי החדש. זהו הבסיס והמפתח בבחירתה בגוף הפיזי שלתוכו היא תתגלגל.
  • הנשמה הרוחנית מתפתחת ומקדמת את צמיחתה הרוחנית באמצעות שיבה והתחברות לגוף אנושי – להזדמנות נוספת ללמוד, להתנסות, לחיות ולתקן את דרכיה.
  • באופן זה נזקפים לזכותה של הנשמה מעשים חיוביים, החל מגלגולים קודמים וכלה בגלגול הנוכחי – ובתוך כך היא ממשיכה בדרכה במעלה הרמות.
  • דרך נוספת שבה נשמה רוחנית יכולה להתפתח ולהגיע לרמה גבוהה יותר היא בעזרת תפילות, שירים ומנטרות של אנשים הזוכרים, אוהבים ומנציחים אותה בעולם הגשמי (למשל, אמירת קדיש), וכן באמצעות טקסים ופולחנים שונים המהללים ומוקירים אותה.