נשמות תועות

  • בקרקעית אוקיינוס הנשמות ולפני הכניסה לעולם הנשמות הרוחניות, שוהות הנשמות התועות, המבולבלות והנחותות, הנמצאות בעמדת המתנה. נהוג לכנותן 'רוחות רפאים'.
  • בעבר, בצורתן הארצית, הייתה לנשמות אלה תודעה לא בשלה. הדבר נבע מאופן חשיבתן וממעשיהן השליליים בעולם הארצי בשלב מאוחר יותר, בעת פרידתן מן הגוף הפיזי, הן מתקשות להשלים עם המצב החדש ועקב עברן אינן מסוגלות להתחבר אל עולם הנשמות הרוחניות.
  • לשון אחרת: לנשמות התועות חסרה הכנה ועשייה רוחנית לקראת מותן. הן נמצאות על פרשת דרכים, בין שמים וארץ, וחסרה להן קארמה חיובית הנחוצה כדי להצטרף לאוקיינוס הנשמות הרוחניות.
  • במצב זה, כדי להיכנס לאוקיינוס הנשמות הרוחניות אפשר שנשמה תועה תשוב לעולם הגשמי ותנסה לשפר את רמת תודעתה. הדבר מגביר את סיכוייה לשפר את מצבה הקארמתי.
  • לא פעם זורעות הנשמות הללו פחד וחשש בעולם הארצי. ראוי להדגיש כי הן אינן עושות זאת בכוונה שלילית, אלא כתוצאה ממצבן המיוחד, הדורש מהן תהליך ממושך של התנתקות מן העולם הארצי, הכרוך בזמן.
  • ואולם, מרגע שנשמות אלה מתחברות לאוקיינוס הנשמות הרוחניות, הן מצטרפות למסלול הגלגולים, מתווסף להן מטען קארמתי – ועל פיו הן מסווגות לרמות השונות.