נשמות המלאכים

  • ברמה הגבוהה ביותר באוקיינוס הנשמות הרוחניות שוכנות נשמות המלאכים.
  • נשמות אלה הן הקרובות ביותר לאנרגיה האלוהית וכפופות לה ישירות.
  • למלאכים שני תפקידים עיקריים: התפקיד האחד, לקבל את הנשמות החדשות המצטרפות לאוקיינוס – במסירות, בעדינות ובאהבה – ולהעבירן בדרך שקולה ומאוזנת מן העולם הארצי אל עבר אוקיינוס הנשמות הרוחניות; התפקיד האחר, לייעץ, לכוון ולהדריך את הנשמות הרוחניות בבחירת הגוף הפיזי שאליו הן תתחברנה בעולם הארצי.
  • נשמות המלאכים הן נשמות שעברו גלגולים רבים בעולם הארצי. בגלגולן האחרון בגוף האדם הגיעו להארה ולרמה הגבוהה ביותר של פיתוח תודעתם – של איחוד הגוף והתודעה ויצירת איזון ביניהם, קרי קארמה יוגה.
  • מהו הביטוי הארצי לכך? אנשים המכילים נשמות אלה ניחנים בשילוב של תכונות, ובהן: צניעות, מסירות, ענווה, צדק, חוכמה וכן הענקת שירות ותרומה לאדם ולקהילה – באהבה, בנתינה ובחמלה.
  • כאשר נשמות כאלה עוברות לעולם הנשמות הרוחניות, אין להן תכלית בגלגולים נוספים בעולם הארצי. בשלב זה של התפתחותן, הן הופכות למלאכים המשמשים מדריכים רוחניים באוקיינוס הנשמות הרוחניות.