העוצמה האלוהית

  • כל טיפה באוקיינוס הנשמות הרוחניות טומנת בחובה עוצמה ייחודית. כל הטיפות יחד יוצרות את האוקיינוס, על כל תפארתו ועוצמתו. כך גם הנשמות הרוחניות.
  • הכוח האלוהי הוא סך כל האנרגיה הנוצרת בנשמות אשר באוקיינוס והמופקת מהן.
  • כל נשמה מחוברת בטבורה בחוט סמוי למקור הראשוני שממנו צמחה והתפתחה, הלוא הוא – המקור האלוהי. ממנו היא מקבלת אנרגיה, עוצמה וכוח אלוהי. קשר זה הוא בלתי-אמצעי ונמשך עד אין קץ.
  • כתוצאה מכך, לכל נשמה יש ניצוץ אלוהי והיא חלק מן האלוהות.
  • האלוהים הוא כוח ואנרגיה אוניברסלים. הוא מאחד ומאגד את כל כוחות היקום – ומאזן אותם.
  • אלוהים שולט בכל כוחות הטבע הקיימים. הוא הגורם הראשוני לבריאה וליצירה, ומתקיים בכל חי, צומח ודומם; הוא נמצא במים, באוויר, באדמה ובאש.
  • אלוהים יוצר את החיים המתהווים והוא הפוסק הבלעדי לגבי המועד שבו הם חדלים להתקיים.
  • אלוהים הוא הטוב המוחלט, האמת והאהבה הנצחית – האחד והיחיד, הבלתי-מתחלק