אוקיאנוס הנשמות הרוחניות

  • הנשמה הרוחנית מקיימת חיים מלאים ונצחיים באוקיינוס הנשמות.
  • כמו שאין באוקיינוס ארצי שתי טיפות מים זהות, כך אין נשמה רוחנית הזהה לאחרת, וכל נשמה היא מיוחדת. כלל הנשמות הרוחניות מרכיבות את אוקיינוס הנשמות.
  • לכל נשמה רוחנית זהות משלה ואיכות ייחודית לה.
  • כל נשמה רוחנית מתאפיינת במטען קארמתי שהיא נושאת עמה מגלגולים קודמים; ובדרכה היא חווה דברים ולומדת שיעורים נוספים אשר באמצעותם היא מתפתחת ומתהווה.
  • הנשמות באוקיינוס הנשמות הרוחניות נחלקות לרמות שנות; החל ברמה הגבוהה ביותר – נשמות המלאכים – וכלה ברמה הנמוכה ביותר, לפני התחברות הנשמות לאוקיינוס הנשמות – נשמות תועות. רוב הנשמות הרוחניות שוהות בתווך.
  • הנשמות הרוחניות מתקבלות על ידי המלאכים, והחלוקה לרמות נעשית לפי המטען הקארמתי שנושאת כל נשמה. 
  • במצבים אחדים אפשר למצוא בעולם הארצי קבוצת נשמות שיש להן זהות ומכנה משותף והנמצאות באותה הרמה. לדוגמה, בני משפחה העוברים יחד גלגול חיים אשר במהלכו לא השלימו משימות או מטלות מסוימות – נשמותיהן תחזורנה יחד לגלגול חיים נוסף כדי להשלים את החסר.