איכות הנשמה הרוחנית

קיימות שתי איכויות של נשמה רוחנית: נשמה רוחנית השוהה באוקיינוס הנשמות; ונשמה תועה, שטרם הצטרפה לאוקיינוס זה. 

לכל הנשמות הרוחניות השוהות באוקיינוס הנשמות תכונות משותפות: 

  • הן מוארות על ידי ניצוץ אלוהי.
  • הן בעלות אהבה טהורה.
  • יש להן חמלה אדירה ורצון לנתינה אינסופית.

הנשמות האחרות – אלה שלא הצטרפו לאוקיינוס הנשמות הרוחניות – הן נשמות תועות, מבולבלות ונחותות – ולעתים מכונות 'רוחות רפאים'.