הנשמה הרוחנית והאיכויות שלה

  • נשמה רוחנית היא ישות קיימת העוברת מעולם ולעולם.
  • מהותה של נשמה רוחנית אינה משתנה לעולם.
  • נשמה רוחנית אינה נולדת, אינה מזדקנת ואינה מתה.
  • בני האדם חווים את קיומה של הנשמה הרוחנית ומקבלים אותה כמובנת מאליה.
  • נשמה רוחנית היא בלתי נראית ואי אפשר להוכיח את קיומה.
  • נשמה רוחנית משוללת עבר, הווה ועתיד בזמן המוכר לאדם, והיא קיימת לעד.
  • אנשים בעולם הגשמי אינם מסוגלים לעקוב אחר תהליך התהוות הנשמה הרוחנית.